hyt

21 травня 2020 року співробітниками відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України організовано і проведеновебінар «Освіта дорослих в Україні: перспективи розвитку» у рамках роботи V Всеукраїнських педагогічних читань «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи», присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка. Захід приурочено до Дня науки.

У вебінарі взяли участь педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, науковці Інституту, педагоги загальноосвітніх закладів, закладів неформальної освіти дорослих, представники громадських організацій, здобувачі наукового ступеня доктора філософії.

Модерування заходу здійснено О.В. Аніщенко, доктором педагогічних наук, професором, завідувачем відділу андрагогіки. Інформаційно-технічну підтримку вебінару забезпечено К.В. Котуном, кандидатом педагогічних наук, старшим науковим співробітником відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих.

Учасники вебінару ознайомилися з виступами науковців, присвяченими висвітленню сучасних трендів, окремих особливостей і перспектив розвитку національної освіти дорослих та взяли участь у їх обговоренні. Спікери зосередили увагу учасників на таких питаннях:

  • освіта дорослих як відповідь на виклики в умовах нестабільності й невизначеності; перспективні напрями розвитку національної освіти дорослих у контексті впливу глобалізаційних процесів, соціально-демографічних, політичних, санітарно-епідеміологічних та інших факторів (О.В. Аніщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки);
  • сутність, особливості професіоналізації педагогічного персоналу, який працює з людьми віку пізньої дорослості; професійно важливі якості, основні сфери діяльності геронтогогів (О.Г. Коваленко, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки);
  • навчання й розвиток персоналу в системі корпоративної освіти як тренд в освіті дорослих; коучинг як інструментарій професійного розвитку персоналу в системі корпоративної освіти (О.В. Баніт, доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки);
  • тенденції розвитку міст і регіонів, що навчаються; здобутки у сфері освіти дорослих українських міст – членів Глобальної Мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються; освітні ініціативи ГО «Українська асоціація міст, що навчаються» (Т.Г. Калюжна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки);
  • основні тренди в онлайн освіті дорослих; особливості геймійікації в освіті дорослих; ініціативи Міністерства цифрової трансформації України щодо цифрової освіти населення (В.М. Піддячий, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки);
  • розвиток психолого-педагогічної культури дорослих у контексті педагогізації суспільства; вплив педагогізації батьків і членів родин як окремої категорії дорослих, що навчаються, на підвищення ефективності сімейного виховання (Т.В. Котирло, старший науковий співробітник відділу андрагогіки).

У рамках вебінару було організовано сесію запитань і відповідей. Особливий інтерес учасники виявили до питань, пов’язаних із розробленням проєкту Закону України «Про освіту дорослих», зі стандартом андрагога, специфікою професійної діяльності андрагога й герагога, перевагами та недоліками дистанційного навчання тощо.

Використання засобів системи відеоконференцзв’язку ZOOM уможливило здійснення конструктивного обговорення перспективних напрямів розвитку освіти дорослих в Україні.

Запис вебінару (окремими відео, відповідно до презентаційних матеріалів спікерів), буде оприлюднено на каналі YouTube ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Підписатися на канал можна за лінком https://www.youtube.com/channel/UCDifVK0DDEW8CMSwQzDwZjQ/