Василь Василашко. Відбулася важлива подія у системі Міністерства освіти і науки України за участю проректора Університету сучасних знань Товариства "Знання" України, доктора економічних наук, професора Дарини Кушерець та інших представників Товариства, про що розповідається в повідомленні, яке додається для висвітлення на Сайті Товариства:

"МИ, УЧАСНИКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХ, усвідомлюючи відповідальність перед сучасними науковцями, науковцями майбутніх поколінь та виходячи з постулатів розвитку наукової та освітньої дипломатії України 🇺🇦,

ПОГОДИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:

  • Стимулювати постійну взаємодію, колаборацію, кооперацію та комунікацію Рад молодих учених з метою реалізації прав та свобод молодих учених України;
  • Ревіталізувати та сформувати нові зв’язки між молодими ученими України та ученими інших країн, що надасть імпульс до розвитку національної науки та забезпечення гідного місця для генерації молодих учених в Україні;
  • Скоординувати зусилля з метою приведення правового статусу молодого ученого в Україні у відповідність до європейських стандартів;
  • Популяризувати цінність науки та освіти. Сприяти інтеграції бізнесу, влади та науки;
  • Привернути увагу громадськості до проблем молодих учених з метою їх вирішення та підтримки на місцевому, державному та міждержавному рівнях;
  • Сприяти діяльності Рад молодих учених у закладах вищої освіти, наукових установах та органах виконавчої влади, що координується Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України й дозволяє об’єднати зусилля молодих учених у досягненні їхніх цілей та завдань.

УЧАСНИКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХ приняли зазначену Резолюцію.

Київ, Міністерство освіти і науки України, 29 вересня 2020 р.

tghyf