19 серпня 1902 року народився географ і організатор науки Іван Тесля. Він написав понад 50 наукових праць, декілька підручників та сотні науково-методичних статей, рецензій та заміток. Праці вченого торкаються таких ділянок науки, як метеорологія, кліматологія і географія України; педагогіка і методика викладання географії, історія, природознавство, картографія і статистика: « Атлас України» (1937 р.), «Енциклопедія українознавства», «Історичний атлас України» Вершиною педагогічної діяльності Івана Теслі стало створення чудового підручника з географії «Наша батьківщина» тощо.

Помер Іван Тесля 10 квітня 1996 року. Похований у м. Торонто (Канада).

Шендеровський Василь Андрійович,
доктор фізико-математичних наук,
професор, віце-президент
Українського фізичного товариства
та дійсний член Наукового товариства Шевченка;
Кушерець Василь Іванович,
доктор філософських наук,
професор, заслужений діяч науки
і техніки України,
голова правління Товариства «Знання» України