grodzinskyu3 грудня 1926 року народився основоположник оригінального напрямку в біології - алелопатії, або хімічної взаємодії рослин Андрій Гродзінський. Зазначимо, що явище алелопатії враховують при вирощуванні сільськогосподарських культур. І найбільший внесок у цю галузь ботаніки зроби Андрій Михайлович Гродзінський.

У 1973 році Андрій Гродзінський видає монографію «Основи хімічної взаємодії рослин». Він створює нову схему алелопатії як коло обігу фізіологічно активних речовин у біоценозі, які відіграють роль регуляторів внутрішніх та зовнішніх взаємозв'язків і зумовлюють рівновагу, стійкість і зміну рослинних сукупностей.

У розробленій ним схемі наводяться основні типи алелопатичних віділень та способи їхньої дії.

Роботи Гродзінського т а його школи становлять значний внесок у світову алелопатію. Андрій Гродзінський провадив активну міжнародну діяльність не лише в галузі алелопатії, а й у галузі інтродукції та акліматизації рослин, зеленого будівництва та парківництва, садівництва, фізіології рослин тощо.

Великою популярністю користується користується енциклопедичний довідник «Лікарські рослини», виданий 100-тисячим тиражем за редакцією А.М. Гродзінського та з його ґрунтовною вступною статтею.

Помер Андрій Михайлови 17 грудня 1988 року.

Шендеровський Василь Андрійович,

доктор фізико-математичних наук,

професор, віце-президент

Українського фізичного товариства

та дійсний член Наукового товариства Шевченка;

Кушерець Василь Іванович,

доктор філософських наук,

професор, заслужений діяч науки

і техніки України,

голова правління Товариства «Знання» України