6 грудня 1886 року народився один із тих талановитих вчених, котрі стоять біля колиски українського радянського літературознавства Андрій Музичка.

З його ініціативи в семипалатинському педінституті й досі читають курси:»Культура мови вчителя», «Навички ораторського мистецтва», «Мистецтво аналізу літературного твору». У 1956 році захищає кандидатську дисертацію «Леся Українка і її творчість» а невдовзі захищає дисертацію з творчості поетки. Мріяв вчений написати й про творчістьо Стефанка та Леся Мартовича.

8 вересня 1966 року на вісімдесятому році життя Андрій Музичка помер.

Шендеровський Василь Андрійович,

доктор фізико-математичних наук,

професор, віце-президент

Українського фізичного товариства

та дійсний член Наукового товариства Шевченка;

Кушерець Василь Іванович,

доктор філософських наук,

професор, заслужений діяч науки

і техніки України,

голова правління Товариства «Знання» України