І.Організаційні заходи.

 1. Заслухати на засіданні президії практику роботи Тернопільської й Рівненської обласних організацій Товариства.

Відповідають: Кушерець В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Чечель Л.В., керівники Рівненської й Тернопільської обласних організацій Товариства.

 1. Розглянути і затвердити Орієнтовний план основних організаційних, науково-просвітницьких і культурно-освітніх заходів президії ВГО Товариство «Знання» України в І півріччі 2020 року.

Відповідають: Кушерець В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Мороз А.С., керівники підрозділів Товариства.

3 Продовжити і посилити практичну допомогу у налагодженні, піднесенні рівня роботи осередків Товариства у визволених районах України.

Відповідають: Кушерець В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Неволов В.В., Чечель Л.В.

 1. У щомісячних планах основних лекційних заходів Товариства  приділити більше уваги висвітленню шляхів і методів вирішення проблем державотворення, соціально-економічного  і культурного розвитку України.

Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., члени президії Товариства, Університету сучасних знань, науково-просвітницькі центри Товариства.

 1. Організувати і провести в Києві чергову Міжнародну виставку «Освіта і кар’єра в Україні».

Відповідають: Кремень В.Г., Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Лебідь Ю.І., Волошіна Т.В.

 1. Організувати і провести заходи, присвячені Дню Незалежності України.

до 28 серпня 2019 року.  

Відповідають: Кушерець.В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Неволов В.В., Київська міська і обласні організації Товариства.

 1. Провести науково-практичну конференцію з питань підвищення рівня навчальної і наукової роботи Університету сучасних знань Товариства, впровадження передових сучасних методик у навчальний процес у вищому навчальному закладі.

Відповідають: Кушерець В.І., Ведєрніков Ю.А., Мосьондз С.О., Чечель Л.В., керівники усіх підрозділів, викладачі  Університету сучасних знань.

ІІ. Основні масові науково-просвітницькі й  культурні заходи з питань соціально-культурного розвитку України і патріотичного виховання громадян

 1. 1. На засіданні президії розглянути питання  про роботу у Товаристві центрів психологічної допомоги і психологічної реабілітації від травм окупаційних і сепаратистських дій антиукраїнських сил на Донбасі та в Криму.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Глушко В.А., Мороз А.С., Неволов В.В.,Чечель Л.В.

 1. Провести культурно-просвітницькі заходи, присвячені  пам’яті видатної української поетеси Лесі Українки у Київському планетарії, спільно з музеєм Лесі Українки.

Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Неволов В.В., Чечель Л.В., науково-просвітницькі центри Товариства.

 1. Провести культурно-просвітницькі заходи, присвячені 200-річчю від дня народження класика української літератури Пантелеймона Куліша.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Мороз А.С., Неволов В.В., Чечель Л.В., науково-просвітницькі центри Товариства.

 1. Започаткувати цикл лекцій, присвячений висвітленню нового Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної.  

              2019 -2020 роки

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Мороз А.С., Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В., Швець П.В.

 1. Продовжити читати лекції, присвячені висвітленню діяльності видатних діячів української науки, замовчуваних і маловідомих у недавньому минулому.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Лебідь Ю.І., Дірдовська О.В, Шендеровський В.А.

 1. Взяти участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу читців творів Тараса Шевченка.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В, Лебідь Ю.І., Чечель Л.В.

 1. Провести зустріч зі студентами Університету сучасних знань, які захищали Україну під час окупаційних дій на Донбасі, в День захисника України 14 жовтня 2019 року.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Дірдовська О.В., Мосьондз С.О., Неволов В.В.

 1. Провести спільно з Національною спілкою письменників України  і Всеукраїнською громадською організацією «Просвіта» ім. Тараса Шевченка заходи до Дня української писемності та мови 9 листопада 2019 року.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Дірдовська О.В., Неволов В.В., Чечель Л.В.

9.Розпочати Всеукраїнський конкурс студентів і аспірантів вищих навчальних закладів для відзначення переможців премією імені академіка Володимира Шинкарука за вагомий внесок у науково-просвітницьку роботу серед населення.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Дірдовська О.В., Неволов В.В., Чечель Л.В.

ІІІ. Поліпшення науково-просвітницької діяльності Товариства у засобах масової інформації.

 1. Розглянути на президії Товариства питання про подальше вдосконалення діяльності засобів масової інформації Всеукраїнської громадської організації Товариства «Знання» України у висвітленні діяльності й перспектив розвитку Товариства.

 Відповідають: Кушерець В.І, Єсипенко Д.М., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В.

 1. Продовжити роботу щодо вдосконалення сайтів Товариства, сприяти створенню і налагодженню діяльності сайтів обласних і Київської міської організації Товариства.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Мороз А.С., Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В., Чечель Л.В.

 1. Запропонувати керівникам провідних українських газет, таких, як «Голос України», «День», Україна молода», «Слово Просвіти», «Літературна Україна», «Культура і життя» та іншим, провести творчі зустрічі у Товаристві з розповіддю про відповідні видання і ймовірні напрямки спільної діяльності.

Відповідають: Кушерець В.І,  Василашко В.Ф.,  Глушко В.А.,  Мороз А.С., Неволов В.В., Чечель Л.В.

 1. Запропонувати Університету сучасних знань активніше впроваджувати  у навчальний процес майбутніх журналістів екскурсії в колективи редакцій провідних  газет, журналів, студій радіо і телебачення з метою підвищення їх професійних знань.

Відповідають: Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Глушко В.А., Мороз А.С., Неволов В.В., Чечель Л.В.

 1. Вивчити питання про створення відділення (факультету) журналістики в Університеті сучасних знань, що створило б можливості продовжити навчання в УСЗ випускникам Київського коледжу, які вивчають журналістику.

Відповідають:Кушерець В.І, Василашко В.Ф., Глушко В.А., Мороз А.С., Ведєрніков Ю.А., Мосьондз С.О., Неволов В.В., Чечель Л.В.

 1. Поліпшити випуск електронних варіантів журналів «Трибуна», «Наука і суспільство», «Наше небо», систематичне розміщення їх на сайті Товариства.

Відповідають: Меншун В.І., Єсипенко Д.М., Баранський О.Р.

ІV. Продовжити проведення лекцій, зустрічей за круглим столом, дискусій, висвітлення знань  у таких напрямах просвітництва Товариства:

- проблеми безпеки і миру;

- соціально-економічний напрям;

- соціально-політичний напрям;

- юридичний напрям;

- культурний розвиток України.

Продовжити діяльність лекторіїв:

«Трибуна вченого»

«Трибуна українознавця»

«Питання миру і безпеки в Україні»

«Євроінтеграція України»

«Будьмо здорові!»

«Нові професії в Україні».

Усі заходи спрямувати на подальше поліпшення національно-патріотичного  виховання населення, насамперед дітей та молоді України.

V. Фінансове і побутове забезпечення проведення основних лекційних заходів Товариства.

 1. Продовжити подальше вдосконалення умов проведення лекцій, спектаклів, відеопоказів у Київському планетарії Товариства.

Відповідають: Кушерець В.І, Глушко В.А., Мороз А.С., Неволов В.В., Лебідь В.І.

2.Відремонтувати і створити нові приміщення, забезпечити кращі умови для успішнішого проведення науково-просвітницьких заходів.

Відповідають: Кушерець В.І, Глушко В.А., Мороз А.С., Лебідь В.І.

 1. Стимулювати краще висвітлення успішних науково-просвітницьких і культурно-освітніх заходів Товариства.

Відповідають: Кушерець В.І, Лебідь В.І.

Голова правління

Товариства «Знання» України

В.І.Кушерець

Учений секретар

Товариства «Знання» України

В.Ф.Василашко