Зміна стереотипів у розумінні проблем навчання, виховання і соціалізації дітей з особливими потребами базується на нових підходах, які концентруються не на порушеннях особистості, а містять у підґрунті особистісну орієнтацію, освітні компетентності, створення належних умов щодо рівних можливостей для дітей та молоді у суспільстві, варіативність навчання відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей таких осіб й ін.

fr

fr2

Провідні науковці-практики Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України та Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського презентують нові методики психолого-педагогічної сімейно-центрованої допомоги дітям з особливими потребами та їхнім родинам – ONLINE ВЕБІНАР «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ».

fr3