Сімдесят років тому провідними вченими України було створене Товариство «Знання» України, а його першим керівником став президент Академії наук УРСР, академік Олександр Палладін. Увесь цей час товариство активно несло просвітництво у маси. І сьогодні, коли інформація стала набагато доступнішою, просвітницька робота не втрачає своєї ваги.

Навпаки перед просвітництвом постають нові виклики: бо якщо раніше було непросто здобути інформацію, то сьогодні важливо віднайти в тій інформаційній лавині, яку викидають на людину телебачення, ЗМІ, інтернет, зерно правди. Фейки, пост-правда, пропагандистська маніпуляція, міфи і відверта брехня, на жаль, стають реаліями нашого часу. Про здобутки минулого і виклики сьогодення йшлося і на 8-му з’їзді Товариства «Знання», що відбувся у Київському планетарії.

zyizd

«Застаріле мислення не стимулює розвиток ні особи, ні країни»

«Товариство «Знання» пережило різні часи, мало і успіхи, і труднощі, — наголошує президент товариства Василь Кремень. — Але сьогодні це ефективно працююча громадська організація, яка має серйозне представництво в регіонах, об’єднує у своїх лавах багатьох представників нашої інтелігенції, інших верств населення. Воно послідовно відстоює національні інтереси України, усіляко допомагає зберегти територіальну цілісність нашої держави, національну єдність, сформувати громадянське суспільство, сприяти розвиткові людини.

Для цього використовує різноманітні форми роботи — традиційне просвітництво, сучасні інформаційні технології, освіту дорослих, роботу Київського планетарію — одного із кращих в Європі, діяльність заснованого Товариством закладу вищої освіти — Університету сучасних знань тощо. Переконаний, що ми докладемо всіх зусиль для подальшого прогресу нашої країни, зміцнення державності та захисту національних інтересів».

Спектр діяльності Товариства справді вражає. Практично щодня одночасно на кількох майданчиках (у столичному планетарії, Університеті сучасних знань, коледжі, Українському будинку економічних та науково-технічних знань, власне Товаристві) проводяться публічні заходи.

Це лекції, виступи знаменитих учених, концерти, лекції-екскурсії, усні журнали, тематичні вечори, аукціони знань, інформаційно-навчальні курси, клуби за професіями, експрес-університети — всього не перелічити!

Як наголошує голова правління Товариства Василь Кушерець, «у нас виступили всі відомі письменники, всі Герої України, знамениті вчені. Обговорюємо питання історії, духовного життя, мови, розвитку України».

Лекції і творчі вечори безплатні й на них може прийти кожен бажаючий (слідкуйте за анонсами на сайті znannya.org.ua). Надалі Товариство ставить перед собою завдання підвищити якість і впливовість цих заходів, розширити свою аудиторію, урізноманітнити теми та репертуар, а також освоїти нові майданчики для їх проведення в Києві та обласних організаціях Товариства.

«Ми прагнемо не лише до розширення інформування, а й надання слухачам уміння шукати, си­стематизувати й аналізувати інформацію, керувати своїм часом, що є необхідними атрибутами сучасного успішного громадянина, — наголошує Василь Кушерець. — Усе це веде до нового світогляду, сучасного мислення, інноваційної інформаційно-пізнавальної та предметно-практичної поведінки. Застаріле мислення, як відомо, не стимулює розвиток ні особи, ні країни. Нам потрібно подолати основну нашу біду — «одночасність», коли формуються нові цінності, а старий стиль управління та спосіб життя не відійшли ще в минуле».

Василь Кремень наголошує, що особливу увагу слід звернути на дітей і молодь. Бо саме вони є майбутнім України. І лише через формування сучасних молодих людей зможемо модернізувати Україну. Хоча просвітницька робота Товариства не має вікових обмежень — «Знання» успішно співпрацюють і з університетами «третього віку», де літні люди навчаються новому.

«Витісняти агресора слід не тільки зброєю»

Нині і в найближчій перспективі потреба в просвітницькій діяльності Товариства «Знання» не тільки не зникне, а й буде зростати, переконаний Василь Кремень.

«Це обумовлено об’єктивними причинами, — каже президент Товариства. — Перша: загальноцивілізаційні тенденції. Серед яких — перехід людства до інноваційного типу прогресу, коли людина не може бути конкурентоспроможною без постійного знаннєвого розвитку, без того, щоб знання були основою її життя і діяльності. Друга. Необхідність у широкому просвітництві обумовлена також суто українськими реаліями. Серед них — потреба в подальшій національній самоідентифікації, усвідомлення національних інтересів та ефективне їх відстоювання. Особливе значення просвітництво набуває в умовах гібридної війни і прямої військової окупації частини території України Росією. Події в Криму і на Донбасі, на жаль, викликані не тільки прямим вторгненням РФ, а й умілим насадженням, а потім і використанням антиукраїнських та проросійських настроїв серед частини населення. Тому витісняти агресора слід не тільки зброєю, а й формуванням відповідних настроїв на окупованих територіях».

Після російського вторгнення суттєву увагу Товариства було зосереджено на розгортанні науково-просвітницької та культурно-масової роботи на Донбасі. На пленумі в квітні 2016 року була ухвалена програма Товариства «Знання» з національно-патріотичного виховання населення в контексті викликів сьогодення. Вона розрахована на 5 років і передбачає конкретні проекти, які успішно здійснюються.

Це і живе спілкування з жителями Донбасу, бійцями АТО, переселенцями, з пораненими в госпіталях. І віртуально-інформаційне. Зокрема, на схід — у бібліотеки, навчальні заклади, військові частини — Товариство відвезло цілі шафи книжок (твори сучасних українських письменників, патріотичні й українознавчі видання, історичну та медичну літературу).

А мандруючи з концертами, мов ті кобзарі від села до села, від міста до міста, члени Товариства разом із артистами влаштовували зустрічі, які часто, обростаючи бесідами й дискусіями, перетворювалися з мистецьких заходів на просвітницькі.

«Перед нами стоїть завдання дати те, чого замало в інформаційному полі: додати людям душевного піднесення, запалу, бойового настрою, врешті-решт, наявного позитиву, переконати наших громадян у великій розбіжності між подіями і тим, як вони подаються в інформаційному просторі (особливо сусідньої держави-агресора), — зазначає Василь Кушерець. — На жаль, сприйняття людиною наявної ситуації, як правило, має нахил до песимістичних сценаріїв, а це призводить до вразливих фобій, пригніченості, двоякості почуттів, які гасять нашу енергію. Творити конструктивний позитив — одна з головних наших місій.

Система Товариства «Знання» повинна стати територією позитиву та оптимізму.