4120-21-121 липня 1882 року народився великий історик України Михайло Слабченко.

Завдяки працям Михайла Слабченка Одеса стала третім видатним науковим осередком (після Києва та Харкова) з дослідження історії та державного права України. Наукові зацікавлення Михайла Слабченка охоплювали історію України від проукраїнських племен до історії нищення України на початку ХХ століття, які увійшли до його п'ятитомної монографії. Він також пише наукову монографію про запорозьку культуру.

112619 липня 1852 року народився педагог, літературознавець, етнограф, культурн6ий діяч Володимир Науменко. Він організовує Київське обласне педагогічне товари­ство, а вже наступного 1917 року — стає директором Педагогічно­го музею в Києві, якому готувалася роль науково-просвітницького центру українського вчительства...

Володимир Науменко, будучи Великим Українцем, заявляв, що "школа повинна бути національною". Отож 1889 року, в умовах заборони української мови, він видає російську книгу "Огляд фо­нетичних особливостей малоруської мови.

Іван Семенович Стрельбицький після отримання ордену Суворова18 липня 1828 року народився один із кращих європейських картографів Іван Стрільбицький. Саме завдяки його працям було спростовано думку захід­них картографів про відставання Росії у картографії. Йшлося про те, що Франція, Великобританія, Австрія й Швейцарія до 70-х років XIX століття завершили повне картографування своїх країн, а Ро­сія щойно закінчила картографування європейської частини власної території. Але ж ця площа значно перевищувала площу назва­них держав разом узятих, і притому ця частина Росії була охопле­на точними зйомками. У цьому — заслуга сина українського наро­ду картографа Івана Стрільбицького.

Roald Hoffmann18 липня 1937 року народився видатний хімік, один із видатних Нобелівських лауреатів, що народилися в Україні Роальд Гофман.
Докторська дисертація під керівництвом Ліпскомба навчи­ла молодого вченого Гофмана цінувати і експеримент, і теорію. 1959 року він приїздить до Швеції, щоб прослухати курс квантової хімії у світовому центрі з розвитку цього наукового напрямку.
Ступінь доктора хімічних наук Роальд Гофман отримав у 25 років, 1962 року (а 1968 року став професором), по­вернувся до Гарварда, де молодий вчений провів серйозні наукові дослідження з енергетичних проблем в органічних молекулах.