1. Формування інноваційної людини як пріоритетне завдання сучасної освіти // Програма Всеукраїнської науково-філософської конференції «Гуманітарні інновації, їх особливості та роль в сучасному житті суспільства», 17-18 травня 2013 р., м. Київ. Інститут філософії ім.. Г.С. Сковороди НАН України. [Виступ на пленарному засіданні].
  2. Параметри освіти у викликах сучасного мислення //Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 22 жовт 2014 р., м. Київ. – К.: Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2014. – С. 4–7.
  3. Інноваційність – безальтернативна парадигма розвитку суспільства / В.Г. Кремень // Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України: IV Міжнародна науково-практична конференція, 3 жовтня 2014 р. , м. Київ : Програма. – К.: КНУТД, 2014. – С. 5.
  4. Привітання організаторам та учасникам ХІ Міжнародної конференції «Культурологічні та патріотичні аспекти формування духовності майбутнього фахівця», 21 барезня 2013 р., м. Бар Вінницької обл. // Нові технології навчання : наук-пед. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України; Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ. 2014. – № 81 (спецвипуск). – 84 с. С. 5.
  5. Учасникам, відвідувачам та організаторам VI Міжнародного форуму-презентації «Інноватика в сучасній освіті» // Шостий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті», 21-23 жовтня 2014 р., м. Київ: Офіційний каталог.
  6. Учасникам, гостям і організаторам Двадцять шостої міжнародної виставки «Освіта та кар'єра – День студента 2014» // Виставка «Освіта та кар'єра 2014», 13–15 листопада 2014 р., м. Київ : Офіційни й каталог. – С. 4