1. Інновація – його кредо // Володимир Степанович Пономаренко : біобібліографічний покажчик (до 65-річчя від дня народження) / укл. Л.М. Сєдова, О.Г. Зима, Д.Ю. Михайличенко. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 184 с. (Укр. мов.)
 2. Вітання VI Всеукраїнській виставці-фестивалю «Обдаровані діти України» // Каталог до VI Всеукраїнської виставки-фестивалю «Обдаровані діти України ...»
 3. Зміни, яких потребує освіта та освітня діяльність // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 2. – С. 16–20.
 4. Наввипередки із запитами життя // Урядовий кур'єр, № 163 від 10 вересня 2013 р. – С.
 5. Кремень В.Г. Освіта: ціннісні орієнтири мережевого суспільства «Дзеркало тижня», № 31 від 30 серпня 2013 р. – С. 1,5.
 6. Долаючи консерватизм та безпідставний популізм [інтерв'ю]// Жінка. – 2013. – вересень. – С. 2–4.
 7. Виповнюється 95 років народженій в Українській державі... [до 95-річчя НАН України // Колега. – 2013. – № 1. – 1-а сторінка обкладинки.
 8. Консолідаційна парадигма модернізації України // Освіта. – 2014. – травн. – С. 7.
 9. Василь Кремень: відмова від 12-річної освіти була кон'юнктурним, популістським рішенням / Інтерв'ю Максима Короденка // "Освіта України". – 2014. – № 29, 4 серпня. – С. 4.
 10. 12-річка і професійна освіта // «Освіта України». – 2014. – № 33, 1 верес. – С. 9.
 11. Консолідаційна парадигма модернізації України // Голос України. – 2014. – № 189, 2 жовт. – С. 4.
 12. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін // Освіта. – 2014. – 29 жовт. – 5 лист. – С. 4–5.