Історія розвинутих демократичних країн світу свідчить, що в їхньому ствердженні чимала заслуга належить судовій системі. Вони є чи не основним чинником формування справедливого громадянського суспільства. Незалежна справедлива система судової влади життєво важлива для відновлення економіки країни і дуже вагома для прямування, згідно з прийнятими законами Верховної Ради України, до членства в Євроатлантичні інституції.

ЗАВАНТАЖИТИ