Науково-просвітницький центр

«НАУКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - В ЖИТТЯ»
при Правлінні Товариства «Знання» України

Госпрозрахунковий науково-просвітницький центр «НАУКОВІ Технології - В життя» (далі - Центр) є однією з основних структурних організацій апарату Правління Товариства «Знання» України з питань інформаційно-методичного та інформаційно-технологічного забезпечення діяльності галузевих організацій, закладів освіти, громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.
Одним з основних завдань Центру є пропаганда та поширення сучасних досягнень прикладних наук і технології, підвищення кваліфікації та освіченості спеціалістів в галузі технічних, інформаційних, економічних та інших суспільно-політичних знань.
Участь Центру в діяльності Товариства спрямована на досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства, створення електронних баз знань та технології, впровадження телекомунікаційних технологій в систему дистанційної освіти, тощо.
Світ змінюється щодня. З'являються нові виклики, на які необхідно реагувати, нові можливості, які потрібно використовувати.
Сьогодні кожна країна намагається знайти найбільш ефективну стратегію підвищення добробуту і якості життя людей, актуальність якої зростає в умовах нестабільності ситуації на світовому ринку, збільшення ризиків у політичній, фінансовій, військовій сферах, складнощів у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та залучення інвестицій.
Соціально-економічне положення України, близьке до трагічного, заставляє шукати альтернативні методи і технології організації «нового життя», які еволюційно покращують якість життя трудящих України.
Рішення цієї украй складної задачі, для якої поки що не знайдено ефективного рішення, може бути досягнуте лише шляхом активізації високо оцінюваного в світі інтелектуального потенціалу України.
На основі глибокого аналізу сучасного стану Україні і перспектив її розвитку Василь Кушерець, доктор філософськіх наук, голова правління Товариства "Знання" України зробив висновок про те, що справжній соціальний і економічний прогрес та успіх можливий лише на принципово нових знаннях, нових технологіях і методах їх прискореного освоєння в суспільному виробництві.
Коли сьогодні говорять про бажане суспільство, яке відповідало б природі людини і забезпечило її комфортне буття і цивілізаційний поступ, учені-футурологи майже одностайно дають йому визначення: «суспільство знань».
Можна сказати, що модель «суспільства знань» - це, власне, те ж саме інформаційне суспільство, якісно збагачене духовним та інтелектуальним потенціалом людства. У такому суспільстві знання рухає економіку, сприяє розвитку продуктивних сил і моральному вдосконаленню суспільства.

Знання стає джерелом багатства і процвітання на рівні
особистостей, підприємств (установ), регіонів, країни в цілому.

Суспільство знань - це практично початок нової цивілізації людства, новий цивілізаційний виток і новий спосіб життя. У ньому на зміну матеріальному багатству прийшло багатство знань. З'явилася головна рушійна сила такого суспільства - носій знання.
Основними відносинами в суспільстві знань стають відносини створення умов для виробництва знань та їх реалізації.
Те суспільство, яке зможе цілісно реалізувати такі відносини, стає недосяжним для інших суспільних систем як за створенням умов для піднесення духовності народу, так і за забезпеченням добробуту громадян.

Нині значущість знань в їхній економічній, екологічній та соціальній оцінці
в десятки разів перевищує значущість матеріального багатства,
створеного усіма попередніми поколіннями.
Тільки володарі цих знань здатні зрозуміти і відстояти новий устрій держави, яку ми прагнемо побудувати.

Є безліч прикладів прояву потенційних (на жаль, поки що незатребуваних) можливостей і підтвердження талановитості і креативності нашого народу, в першу чергу інтелектуальної еліти, носіїв знання.
Хто ж ці люди, які є носіями знання? Це керівники, бізнесмени, підприємці, які наділені талантом, енергією і можуть втілити в життя нові знання і технології. Це вчителі й викладачі, які володіють талантом прищепити любов до знання. Це учени, співробітники наукових установ, причетні до хайтекових технологій, яких чекають і домагаються провідни підприємства та установи західних країн.
Всі ці особистості не завжди можуть бути згідними з існуючим способом життя, устроєм держави, проявами свавілля і беззаконня, але вони завжди готові проявити свою волю в боротьбі за краще життя. Це - регенеративні, творчі, будівничі сили, що наділені високою духовністю.
Вони можуть і зобов'язані дати світу принципово нову країну, яка стане не тільки збираючим центром для побудови міцної держави і громадянського суспільства, а й почне шлях нової цивілізації, який відкриє іншим перспективу до подальшого процвітання. Вони здатні об'єднати мільйони людей загальною духовністю і єдиною системою знань.
Прикладом колективу таких новаторів є група фахівців у різних галузях прикладних та інженерних наук, функціонально повна для постановки та організації вирішення ключових творчих напрямків розвитку України. Ця група об'єднана в складі Міжнародної академії екології, Асоціації військових вчених - учасників бойових дій «За сприяння науково-технічному прогресу України» і «Інституту системного аналізу та регіональних проектів».
На основі системного комплексного аналізу соціально-економічних проблем України цим колективом виділені базові ключові творчі напрямки застосування творчих зусиль новаторів - фахівців в креативних областях прикладних наук і технологій та практичних організаторських дій новаторів - патріотів України і своєї Малої Батьківщини.

Перелік ключових творчих напрямків прикладних наук і технологій та розкриття їх змісту наведено в розділі 4.0.1. – Ключові напрями (укр.).

Практичним завданням Центру є активізація діяльності
вчених-прикладників і новаторів-технологів
та організація їх взаємодії з інноваторами
для впровадження конкретних технологій і пристроїв
у практику розвитку України.

Чекаємо ваших ідей, проектів!
Ми відкриті тим, хто хоче творити!

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.