Лектор ВГО Товариство «Знання» України, доктор богослов я Віктор Веряскін у своїй черговій лекції говорив, що Різдво та інші пов язані з ним свята здавна вважається значущим, шанованим і улюбленим релігійним святом для жителів багатьох країн. В цей час християни радіють з того, що на світ з’явився Ісус, відзначають черговий цикл в календарі, вітають все те, що оживає на Землі.

У ВГО Товариство «Знання» України 20 грудня 2018 року відбулися чергові Руденківські читання, присвячені дню народження видатного українця, Героя України Миколи Даниловича Руденка, громадського діяча, письменника, правозахисника, який за критику сталінського режиму, поему «Хрест» та інші твори, в якій розкрив страхіття Голодомору в Україні та сталінський режим, був засуджений.

У ВГО Товариство «Знання» України 14 грудня 2018 року відбулася зустріч-круглий стіл, присвячена пам’яті Олеся Бердника, відомого українського письменника-фантаста, художника, якому довелося за свої твори пізнати знущання тоталітарної радянської системи. Роман-феєрія «Корсар» та інші твори в радянські часи вилучалися з бібліотек та книгарень, бо в них проглядалася критика існуючого ладу.

Згідно з Євангеліями та апокрифами, Андрій, один з дванадцяти апостолів, брат Петра. Його першим покликав Ісус Христос до числа апостолів, і тому він був іменований Первозванним. Він за жеребом проповідував слово боже у східних країнах.

Такий висновок зробили слухачі лек ції в Товаристві «Знання» України, яку прочитала член Благодійного фонду «Здоров’я», фізіолог, автор серії брошур та тему харчування та питного режиму людини, автор науково-популярних лекцій Ніна Смирнова. В арсеналі її виступів більше двох десятків тем з різноманітних проблем життя людини.

Під такою назвою нещодавно у видавництві «Знання України» вийшла нова книга відомого історіографа, політолога, публіциста, доктора історичних наук, професора, академіка Академії політичних наук України, член-кореспондента Академії педагогічних наук України, лауреата кількох літературних премій Василя Ткаченка.

У Києві 15 листопада 2018р. відбувся перший методологічний семінар на тему «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи». Цей захід організували Національна академія педагогічних наук України, зокрема її Відділення професійної освіти і освіти дорослих, Інститут педагогіки освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Інститут професійно-технічної освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» і Товариство «Знання» України.

На організованій Товариством «Знання» України, Університетом сучасних знань, Інститутом педагогічної науки НАПН України, Департаментом освіти і науки Київської обласної держаної адміністрації, київськими обласною та міською малими академіями наук учнівської молоді, Київським коледжем Університету сучасних знань Всеукраїнській науково-практичній учнівсько-студентській конференції відбулося обговорення досить актуального питання «Розвиток творчої особистості в сучасних умовах». Модератор заходу - директор Київського коледжу Університету сучасних знань Тетяна Петровська, кандидат педагогічних наук, поетеса.

У Всеукраїнському громадському об єднанні Товариство «Знання» України виступив професор Юрій Йосипович Пероганич з лекцією на тему: "Вікіпедія – поле інформаційної війни».

Ведучий заходу учений секретар Товариства Василь Василашко.

Чергову лекцію в лекторії «Думка вченого» у Товаристві «Знання» України про апостола Варнаву прочитав доктор богослов'я, лектор Товариства Віктор Веряскін.

З лекцією на тему «Скіфский золотий лист Олександра Македонського» виступив перед студентами Київського коледжу Університету учасних знань автор серії книг на цю тему, голова правління громадської ради з питань мінеральних ресурсів Товариства «Знання» України, доктор геолого-миінералогічних наук, почесний розвідник надр Володимир Пунько.

У Товаристві «Знання» України в лекторії «Трибуна вченого» відбулася творча зустріч з ученим, доктором географічних наук, професором, письменником Володимиром Пащенком.

Чергову лекцію на тему «Російська фальсифікація історії України» прочитав член Національної спілки письменників України, лауреат премії імені Івана Франка, невтомний дослідник історії України, досвідчений лектор Володимир Білінський в лекторії Товариства «Знання» України «Трибуна українознавця».

Відзначення Днів науки у Товаристві «Знання» України розпочалося з лекції «Внесок українських учених у світову науку», яку прочитав лектор, професор, доктор фізико-математичних наук Василь Шендеровський. Цей захід присвячений також 100-літтю заснування Національної академії наук України.

Лекцію на тему «Змієві вали, інші грандіозні оборонні споруди (білі плями Великого Трипілля) прочитав у лекторії «Трибуна вченого» Товариства «Знання» України 27 квітня 2018 року доктор філософських наук, професор, письменник Костянтин Корсак.

У лекції «Сучасне наукове трактування націоналізму ученими і політиками», яку прочитав у лекторії «Трибуна вченого» Товариства «Знання» України доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора Інституту політичних і етнографічних досліджень імені І. Ф. Кураса Олександр Майборода, йшлося про різні тлумачення терміну «націоналізм», про історичне коріння цього слова.

Лекцію на тему «Нове просвітництво: сучасні виклики» прочитала в лекторії «Трибуна вченого», Товариства «Знання» України доктор філософських наук , професор, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України Ольга Гомілко.