AP 312 210 mm

Антропологія права: навч. посіб. / В.І. Кушерець, В.М. Кравець, С.О. Мосьондз [та ін.]; за ред. В.І. Кушерця. – К.: Знання України, 2011. – 223 с. – Бібліогр.: с. 214-223.

У навчальному посібнику на основі узагальнення праць філософів та антропологів права стисло викладені найбільш важливі положення сучасної антропології права, висвітлюються антропологічні витоки і передумови правового буття, розглядаються традиційні та новітні підходи до вирішення основних проблем взаємодії людини і права.

Видання містить низку матеріалів методичного характеру і призначене для студентів, слухачів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», аспірантів, викладачів та всіх, хто бажає поглибити знання з філософії права, антропології права, теорії прав людини та інших правових наук і прагне осмислити антропологічні засади юриспруденції.

Замовити книгу можна тут: 

http://znannia.info/