День знань, поза сумнівом, є святом для всієї української громади, до нього причетна кожна родина. Але передовсім 1 вересня — особлива дата для тисяч учнів і студентів, учителів шкіл і викладачів вишів.

Нинішній етап розвитку суспільства характеризується тим, що потреба бути в курсі досягнень сучасної науки стосується не лише тих, хто сідає за парти, а й кожного громадянина. Без постійного поповнення своїх знань людина втрачає зв'язок із навколишнім світом, не розуміє багато з того, що відбувається навкруги.

SKR-1080

Вчитися ніколи не пізно. Фото Світлани СКРЯБІНОЇ

Запрацюють предметні школи і лекторії

Сучасний світ вимагає вкладення інвестицій саме в новітні знання, які дедалі вдосконалюються, стають джерелом та мірилом прогресу. Їх постійне поповнення має бути випереджальним чинником, працювати на перспективу. Цю важливу роль у сучасному розвитку суспільства спроможне виконати інтелектуально і духовно розвинене покоління. Тому інвестування в розвиток наших дітей — це забезпечення поступу держави, престижного місця серед інших країн, комфортного проживання. Головними критеріями в цьому важливому секторі суспільства поряд із високим рівнем професіоналізму виступає виховання сучасної людини, що знає, для виконання якої ролі вона прийшла в цей світ.

Людина ХХІ століття — це духовно багата особистість, яка з відчуттям внутрішньої свободи бачить своє призначення в конкретному суспільному середовищі. Навчання учнів, студентів і водночас виховання в них високої моралі й духовності — це чи не найголовніше в освітній діяльності.

Постійно озброювати членів суспільства сучасними знаннями покликане Товариство «Знання» України. Це і є місія нашої всеукраїнської організації носіїв сучасного знання. А 1 вересня символізує прикметну знакову подію: об'єднання тих, хто покликаний надати знання, з тими, хто хоче їх набути заради власного і суспільного успіху, влаштування гідного буття.

До значної когорти учнів, студентів, викладачів цього дня приєднується і велика група людей, які працюють, а також тих, хто вже заслужив право на відпочинок, але прагне не відставати від життя. Тож із початком цьогорічної осені за парти також сядуть сотні тисяч слухачів різних курсів, предметних шкіл, семінарів, запрацюють сотні лекторіїв товариства.

Нині відбувається розширення структури товариства, створюються нові місцеві осередки. Так, до науково-просвітницької роботи долучені всі підрозділи Університету сучасних знань, інші інформаційно-освітні структури.

Правління Товариства, яке очолює президент Національної академії педагогічних наук академік Василь Кремень, розробило конкретний план, за яким поза школою, інститутами, університетами та іншими навчальними закладами українці здобуватимуть новітні знання, оволодіватимуть новими професіями.

Комп'ютерна грамота для людей третього віку

Особливо увагу товариство в останні роки приділяє досить потужному прошарку населення — людям так званого третього віку. Для них у багатьох містах країни за сприяння місцевих осередків Товариства «Знання» створено народні університети з розгалуженою мережею предметних секцій. Взірцем освітнього закладу можна назвати Університет для людей третього віку в Дарницькому районі столиці, проблемами якого переймається очільник райдержадміністрації С. Вітковський.

Популярні нині питання правового захисту, приватизації, створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Люди поважного віку зацікавлено знайомляться із досягненнями сучасної медицини, вивчають комп'ютерну грамоту. Дуже популярні зустрічі ветеранів праці, що їх організовують на базі товариства. Сталося так, що не всі ветерани мають змогу підтримувати зв'язки з колегами із колишніх фабрик і заводів, які ліквідувалися, тож вони знаходять втіху через структури товариства.

Значну просвітницьку роботу серед людей третього віку проводять місцеві організації Товариства «Знання» у Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Тернопільській, Чернівецькій та інших областях.

Інтерес до освіти різних верств населення спричинений тим, що з'явилися абсолютно нові форми співжиття, господарських стосунків, зокрема, завершується приватизація, ухвалено багато нових законодавчих актів, що функціонують у судовій системі, пенсійному законодавстві. Нові знання потрібні в усіх сферах виробництва і суспільного розвитку, адже триває процес формування громадянського суспільства. На всі ці виклики сучасного життя намагається дати відповідь Товариство «Знання» властивими йому формами, методами і засобами.

При центральному офісі товариства функціонують важливі науково-просвітницькі центри, зокрема «Відродження», «Кадри», «Технології медицини та охорони довкілля», «Міжнародна політика», «Інформаційні технології», «Українознавство», «Наукові технології — в життя». Особливу популярність мають лекторії з історії України, досягнень медицини. Значну просвітницьку роботу проводять центри перекладу, виставок і презентацій.

Книжка ніколи не застаріє

З нового навчального року до просвітницької роботи долучаються планетарії, що функціонують на базі товариства. Для учнів відповідно до шкільних програм підготовлено нові відеофільми пізнавального значення, є нові програми і для дорослих.

Активну участь бере юридична громадськість у запровадженому товариством щорічному Всеукраїнському тижні права.

Для розширення знань дорослих із питань податкової реформи у багатьох структурних підрозділах товариства проводяться інформаційно-консультативні заходи, засідання «круглих столів», семінари, диспути з різноманітних питань, зокрема європейської інтеграції, соціального захисту працівників, бухгалтерського обліку, оплати та охорони праці. Діють курси бухгалтерів, перукарів та підготовки інших фахівців.

Товариство значну увагу приділяє краєзнавчій роботі. Видавництво «Знання України», засноване товариством, започаткувало серію видань «Історія сіл і міст України». Нещодавно вийшла перша книжка про село Станилівка на Вінниччині. Створюються краєзнавчі лекторії, розширюється туристична діяльність.

Триває обговорення проекту «Сучасні знання — громадянам України», мета якого — залучення законодавчих, виконавчих органів влади, громадських організацій до розвитку системи безперервної освіти всього населення, вивчення ним сучасного законодавства, формування основ для активної участі кожного в розвитку громадянського суспільства, місцевому самоврядуванні.

Проект здійснюватиметься в кількох напрямах. Це і популяризація сучасних знань через радіо, телебачення, Інтернет, і повернення до забутої, але, гадаємо, дуже важливої освітньої форми — видання популярних книжок і брошур різноманітної тематики для всіх прошарків населення. Адже книжка була, є і буде джерелом знань.

Прикро, що на процес книговидання надзвичайно негативно вплинув ринковий процес розвитку суспільства. Академік, колишній президент Товариства «Знання» Володимир Шинкарук говорив, що саме через книжку відбувається розвиток світобачення, світосприймання, світовідчуття.

Тож насамкінець завважу, що Товариство «Знання» як одна із впливових і масових громадських організацій разом із широким загалом учнівства та студентства зустрічає День знань у повному розумінні важливих завдань просвітницької роботи серед найширших верств населення України.

Василь КУШЕРЕЦЬ, голова правління Товариства «Знання» України

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/zaradi-vlasnogo-i-suspilnogo-uspihu/p/