Увага: актуальна книжкова новинка!

У Товаристві «Знання» України побачило світ вельми актуальне, подiєве і цікаве наукове дослідження Василя Кременя і Василя Ткаченка «Україна: ідентичність у добу глобалізації».

Це другий, доповнений випуск нашим Інформаційно-видавничим центром книги, основну ідею якої передає уже сама її назва. У виданні поняття Україна покладене в систему дослідницьких координат: одну вісь складає ідентичність, а другу – глобалізація.

Інтегруватися в нинішній глобалізований світ і не втратити своєї ідентичності, не розчинитися в багатонаціональному світі – це начебто зробити основний виклик сучасній добі.

Отже, невідкладне завдання влади і громадськості, як вважають автори, – досягти консенсусу щодо євроінтеграції України, насамперед через набуття визнаних нині світом європейських цілей та цінностей, культури громадянських, міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

Правління Товариства «Знання» України готує проведення презентації книги та її обговорення разом з авторами книги: академіком НАН України і академіком НАПН України, доктором філософських наук, президентом Товариства «Знання» України і президентом НАПН України, відомим громадським діячем Василем Кременем та членом-кореспондентом НАПН України, доктором історичних наук, відомим дослідником історії України Василем Ткаченком.

Про дату проведення презентації буде повідомлено окремо.

З огляду на те, що книга ще тільки надходить у торговельну мережу, для бажаючих почати знайомитися з виданням ми подаємо зміст її в електронному варіанті на Порталі Товариства.

Учений секретар правління
Товариства «Знання» України
Василь Василашко.

21 серпня 2013 року