Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (№771 від 21 серпня 2019 року).

Постановою затверджена Зміна, що вноситься до переліку видів продукції щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, викладена в новій редакції, перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.

Постанова надрукована в газеті «Урядовий кур’єр» від 30 серпня 2019 року.