Великий тлумачний словник сучасної української мови термін «ноо» трактує як окрему лексичну одиницю, що в японській мові означає один із жанрів традиційного театру Японії.

А в українській мові у поєднанні із словом «сфера» це: 1) оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини на структуру й хімічний склад біосфери; 2) сфера взаємодії природи і суспільства, в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним чинником розвитку. є Заснував наукову школу про ноосферу академік В. Вернадський. Цій темі нині присвячено книги та статті, в Товаристві «Знання»України прочитано низку лекцій на тему ноосфери. Ця тема стала актуальною.

Лектор Товариства «Знання» України, професор, доктор філософських наук Костянтин Корсак, який 29 травня 2017 року прочитав лекцію на тему «Нооодуховлення людства з України...» в лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» України, обґрунтовував своє бачення і значення терміну «нооодухотворення». К. Корсак отримав авторське свідоцтво на обгрунтування 76 термінів з кореневим словом «ноо». Це, до прикладу, такі слова, як ноопроцес, нооекологія, ноосуспільство, ноотехніка, нооеко та ін. Він зазначив, що його терміни вже почали використовувати вчені різних галузей.

Ведучий лекції – голова правління Товаариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Василь Кушерець.

Щож означає «ноо»? Практично - це нешкідливі для людини технології, «мудрі», за висловлюванням лектора, в основі яких лежать наночастинки. Це ніби одухотворена матерія. Скажімо, ноопроцес – це порядок дій на користь людини тощо.

Лектор зазначив, що ноотехнології вже поширюються у світі, підтримані ООН.

Щодо ролі України в одухотворенні людства, лектор сказав, що цей процес мав місце ще в період трипільської культури, що виникла і процвітала на території нашої теперішньої держави, кои відбувся поділ праці, вигідний для багатьох людей, від неї у світі поширилося землеробство, використання коней, мідеплавильна технологія та багато іншого. З колишньої території, де зараз розташована Україна, пішла по світу й індоєвропейська мова.

Нинішні події в Україні також мають значення в одухотворенні всього людства.

Висуп К. Корсака можна побачити й послухати у відеозапису в Ютубі.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

30.05.2017 р.