Військова безпека України.

Тилове забезпечення.

Звернення до відвідувачів сайту

Шановні захисники Батьківщини та славні наші Ветерани!

Людині із зброєюзавжди важко – така його особлива доля, такий її вибiр. Але навітьчекання кращого попереду дає йому духовний спокiй. Хоча й через 25 рокiв, але вiйськовий одержував за рік-два квартиру та достойну для життя пенсiю. За останнi роки вiдiбрали у нас все, починаючи вiд достойних умов життя i закiнчуючи надiєю.

Стати солдатом чи матросом стало соромно. А в цей час тисячi допущених розпродаваливсе, навiть нашу зброю i державнi таємницi.

З′явилось і нове – повний розвал сільських територій, безліч депресивних поселень виштовхують молодь на військову службу, щоб вижити і потім стати охоронцем, міліціонером, митником.

Вiйськовий- опораДержавностiВін не має права страйкувати. Але він можевимагативiдвлади розробити прозору Програму синхронних дiй її та всього народу, яка дасть житло, сприятливе життєве середовище, перспективи нашим дітям.

В голоднiй державi не може бути ситої армiї, але й зараз можливо зконцентрувати зусилля всіх не лише на показухах і фантастичних мріях, але й на вирiшеннi ключових проблем:

  • прогресуюче фiнансове, матерiальне та страхове забезпечення вiйськовослужбовця;

  • пiдняття статуcу вiйськового до рiвня, що значно вище рiвня комерційного охоронця;

  • передачаоб'єднаннямвiйськових пенсiонерiв примiщень, транспорту, землi для колективного хазяйнування;

  • право кожного сумлiнного солдата чи альтернативника одержати пiсля звiльнення безкоштовну освiту i позику для будiвництва сучасноi товарної садиби, а офiцеру i прапорщику за рiк до пенсii збудувати свою квартиру або садибув рекреаційнихЕкоПоселенняхпо адаптованому до нього iндивiдуальному проекту;

  • принципово змiнити органiзацiю допризивної вiйськової та елітної професiйноїпiдготовки з оздоровленням, органiзацiєю вигiдної для молодi принципово новоїальтернативної служби та iн.

Все це потребує скоординованої праці і системного використання ще не до кінця розграбованих військових територій, споруд, матеріальних цінностей.

На жаль, жодна офіційна структура не змогла і вже ніколи не зможе вирішити наші проблеми з простих причин: вони фрагментарно роздерті і не можуть навіть скоординувати свої дії, а тому думають лише за себе.

Фінансів у бідної держави не може бути, тому нам залишається друге – скоординованапраця на своє майбутнє. Ми готові разом з вами негайно створити нове міцне матеріальне підґрунтя Збройним Силам, Прикордонникам, Внутрішнім військам, МНС та ветеранам запасу, що дасть можливість збільшити фінансове забезпечення в 3-4 рази за 5 роківсилами військових запасу та молоді нової елітної альтернативної служби незайнятої молоді.

Ми плануємо об'єднатись з дієздатними ветеранами, їх організаціями

для досягнення цієї світлої мети доступними творчими кроками.

Саме цій проблемі присвячено розділ сайту.

Чекаємо і ваших ідей та проектів! Ми відкриті тим, хто хоче творити!

TFL.Head@gmail.com

З повагою від колективу Асоціації військових вчених – учасників бойових дій,

перший віце-президент Асоціації, академік Міжнародної академії екології

генерал-майор М. Григор′єв

Зміст

Військова безпека України

Тилове забезпечення

Розділ 1. Напрямки рішення проблем тилового забезпечення військової безпеки України

1.1. Соціальні проблеми Збройних Сил– перший етап їх реформування.

1.2. Система квартирного і садибного будівництва для Збройних Сил України

1.3. Система спеціального оздоровчого харчування особового складу.

1.4. Механізм та інфраструктура соціально-економічного забезпечення ЗСУ і ветеранів.

1.5. Нова елітна альтернативна служба - соціальна підтримка незайнятої молоді України.

Розділ 2Приклади рішення практичних проблем

2.1. Збірник базових матеріалів до проведення комплексної соціально-технологічної конверсії військової бази «Узин».

2.2. Пілотний проектсистемної соціально-економічної та технологічної адаптації військового містечка Узин.

2.3. Нове забезпечення енергоавтономності житлового будинку (містечка).

2.4. Доступна колективна продовольча та фінансова автономність малого містечка

2.5. Проект:«Базове господарство для вирощування перепелів».

2.6. Створення комплекту методичних матеріалів з теми «Системный аналіз та оптимізація функціональної діяльності конверсуємого військового містечка експериментальною консалтинговою групою».